Please wait while JT SlideShow is loading images...
001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg

ฝากข่าว / สนทนา

 


 

 

งานรับมอบเกียรติบัตรผู้สร้างคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา เมือง Lichfield, เขต Midland วันที่ 25 สิงหาคม 2557

        วันที่ 25 สิงหาคม 2557 พระครูสุตพุทธิวิเทศ ได้เข้าร่วมงานและรับเกียรติบัตร ในฐานะผู้มาปฏิบัติศาสนกิจและได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาและ ชุมชนชาวไทยและชาวอังกฤษ และตัวแทนวัดพุทธาราม มีญาติโยมได้รับวุฒิบัตรที่ได้ให้ความอุปถัมภ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน คือ  1. คุณอัธยา คุณละเอียด ตปนียศาสตร์ เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ในการสร้างวัดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 2. คุณสุเพ็ญพรรณ อินทร์จันทร์…

งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือองค์กรพระธรรมทูตไทย ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558

  วันที่ 4 มกราคม 2558 องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ นำโดยพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป และประธานองค์กรฯ พร้อมคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระจากวัดต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมจัดงานทอดผ้าป่าสมทบทุนสนับสนุนส่งเสริม องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ วัดพุทธปทีป…

งานครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งวัด และกฐินวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร

  งานครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งวัด และกฐินวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร วันอาทิตย์ท่ี่ 11 พฤศจิกายน 2555   The Oxford Buddha Vihara 2012 Kathina Ceremony…

การประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ  วันที่ 17  กันยายน 2557 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

        การประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ วันที่ 17  กันยายน 2557 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ…

ภาพกิจกรรมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคี วันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2558

    งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพุทธาราม ลอนดอน เพื่อจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการ…

10 ปีการก่อตั้งวัด และกฐินวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร 11 พฤศจิกายน 2555

  งานครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งวัด และกฐินวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร วันอาทิตย์ท่ี่ 11 พฤศจิกายน 2555   The Oxford Buddha Vihara 2012 Kathina Ceremony…

ภาพรวมงานวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557

      คณะสงฆ์และคณะกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ประจำปี 2557 ขออนุโมทนาขอบคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีจิตศรัทธามาร่วมงานและรับเป็น เจ้าภาพอาหารคาวหวานตลอดจนถึงสิ่งของต่าง ๆ และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกแผนกที่ได้เสียสละเวลาอัน มีค่าของทุกท่านจนทำให้งานปีนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา และขอประกาศอนุโมทนาแจ้งยอดเงินบริจาคร่วมไถ่ถอนที่ดินวัดปีนี้รวมเป็นเงิน…

อนุโมทนากับงานบุญกฐินวัดต่างๆ ที่คณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธารามได้ไปร่วมบุญ เดือนตุลาคม 2557

ขออนุโมทนาบุญด้วยภาพงานกฐินวัดต่าง ๆ ที่คณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธารามได้ไปร่วมทำบุญและได้รับนิมนต์ไปร่วมพิธีทางไทยและศรีลังกา เช่น วัดสันติวนาราม เมือง Kent,วัดพุทธวิหาร Oxford เมือง…

 เจริญพระพุทธมนต์ครบรอบ 50 ปีการก่อตั้ง Samatha Centre ในสหราชอาณาจักร  วันที่ 4 สิงหาคม 2555

  เจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 25 ปี Samatha Centre at Greenstreet Wals และครบรอบ 50 ปีการก่อตั้ง Samatha Centre ในสหราชอาณาจักร วันที่ 4 สิงหาคม 2555  …

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

News image

        ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ประจำปี 2558 กองละ 100 ปอนด์ หรือตามกำลังทรัพย์ เพื่อเป็นกองทุนขยายวัด ทอดถวาย ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สถานที่จัดงาน Blake Hall Sport Club, Wanstead, London E11 2QW Tel: 0208 530 2111Mobile:  079 0880 9255 ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูสุตพุทธิวิเทศ (สมชาย จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาส ...

ทำสามีจิกรรมหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมล และพระเถระในสหราชอาณาจักร ในโอกาสเข้าพรรษา วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558

News image

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 พระธรรมทูตไทยกว่า 40 รูป ซึ่งปฎิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร ได้เดินทางมาร่วมฉันภัตตาหารเพล ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ และทำสามีจิกรรม ถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมล ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร หัวหน้าคณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอังกฤษ และเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ขอขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปทุกวัด และขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธา นำภัตตาหารหวานคาวมาถวายเพลพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการถวายมหาทานในครั้งนี้ จงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวของท่าน ประสบจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ ขอให้มี...

การประชุมประจำปีของ องค์กรพระสงฆ์เถรวาทแห่งสหราชอาณาจักร หรือ (TBSUK) Wat Mahathat King's Bromley วันที่ 12 สิงหาคม 2558

News image

12 August 2015 ภาพบรรยากาศ การประชุมประจำปีของ องค์กรพระสงฆ์เถรวาทแห่งสหราชอาณาจักร หรือ (TBSUK) ซึ่งได้จัดขึ้นที่ Wat Mahathat King's Bromley, เมือง Staffordshire เขต Midlands โดยมีพระราชภาวนาวิเทศ (หรือหลวงพ่อเขมธัมโม) ประธานองค์กรและพระเถรตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ เช่น อังกฤษ ศรีลังกา พม่า บังกาลาเทศและไทยเป็นต้น เข้าร่วม...

การเสวนาเรื่อง "การศึกษาของพระสงฆ์ช่วยสังคมอย่างไร" ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน วันที่ 12 กรกฎาคม 2558

News image

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ร่วมกับวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน และคณะพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรทุกวัด โดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมล วิ. หัวหน้าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง "การศึกษาของพระสงฆ์ช่วยสังคมอย่างไร" ซึ่งเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี   ทั้งนี้ ฯพณฯ กิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน ได้เข้าร่วมเสวนาด้วย และได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ ดร.คำหมาย ธมฺมสามิ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร Oxford ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเสวนาด้วย และขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพอาหารว่าง, เจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ ในการร่วมด้วยช่วยกันจนงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะญาติโยมที่ได้เข้าร่วมฟัง ถามปัญหาข้อสงสัย และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วย จึงประกาศอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี่...

การเปิดสอบ และรับใบประกาศธรรมศึกษา ณ วัดพุทธปทีป วันที่ 14 มิถุนายน 2558

News image

วันที่ 14 มิถุนายน 2558 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาส ได้ให้มีการเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปี 2558 ขึ้น โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชโสภณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง บางแค และนายสุพิชัย ชวกุล เลขานุการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากประเทศไทย เป็นตัวแทนผู้นำข้อสอบมาเปิดสอบ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดยมีนักเรียนเข้าสอบทั้งสามชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก จึงขออนุโมทนาแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและแสดงความยินดีกับท่านที่สามารถสอบผ่านได้ สาธุ ...

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร มอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

News image

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิมล ประธานองค์กรฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารองค์กรฯ และคณะพระธรรมทูต ได้มอบปัจจัยจำนวน 3,500 ปอนด์ แก่ พระสุมนะ พระสงฆ์ชาวนปาล เพื่อนำไปสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลต่อไป องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ได้รับเงินบริจาคจากวัดต่าง ๆ และสาธุชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 12,207 ปอนด์ โดยเบื้องต้นทางองค์กรฯได้มอบเงินบริจาคผ่านสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ จำนวน 5,000 ปอนด์ และจะนำไปมอบเพิ่มเติมอีก 3,500 ปอนด์ จึงขออนุโมทนาคณะสงฆ์และคณะอุบาสกอุบาสิกาจากวัดต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยในครัั้งนี้ ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ ประ...

พระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธาราม มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล วันที่ 3 พฤษภาคม 2558

News image

วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 พระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส และท่านอาจารย์อานันต์ นนฺทเมโธ รองเจ้าอาวาส วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธาราม ในนามของคณะสงฆ์และชาวพุทธไทย ได้เดินทางไปมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000 ปอนด์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลแด่ท่านพระอาจารย์ สุมนะ ชึ่งเป็นพระชาวเนปาลที่ขอความช่วยเหลือที่สำนักงาน World Buddhist Fundation,331 Kingsbury Road, London NW9 9PE โดยมีท่าน Galyaye Piyadssi MBE ประธาน World Buddhist Fundation เป็นพยาน...

คณะสงฆ์ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล

News image

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล ทางคณะสงฆ์ วัดพุทธาราม กำลังรวบรวมเงินบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภันแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล ซึ่งทางวัดรวบรวมเงินได้แล้วจำนวน £1,345 ปอนด์ ถ้าหากท่านใดมีความประสงค์อยากร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์มาหรือเดินทางมาบริจาคด้วยตัวท่านเองได้ที่วัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 พ.ค.นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส เบอร์ 0208 5302111 มือถือ 07908809255 รายนามผู้ร่วมบริจาคแล้วตอนนี้ 1. ในนามคณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธาราม £500 2. พระครูสุตพุทธิวิเทศ £100 ...

คณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ร่วมทำบุญงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย วัดพุทธวิหารอ๊อซ์กฟอร์ด วันที่ 19 เมษายน 2558

News image

  วันที่ 19 เมษายน 2558 คณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ร่วมทำบุญงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย วัดพุทธวิหารอ๊อซ์กฟอร์ด ณ John Radcliffe Hospital Hall, Headington,Oxford OX3 9DU และได้ทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้จำนวนเงิน 930 ปอนด์ ขออนุโมทนาบุญมาให้ทราบโดยทั่วกัน  สาธุ สาธุ สาธุ ขออำนว...

คณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ร่วมทำบุญงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย วัดสันติวนาราม เมืองเค้นท์ วันที่ 12 เมษายน 2558

News image

    วันที่ 12 เมษายน 2558 คณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ร่วมทำบุญงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย วัดสันติวนาราม ที่ Rainam Mark Social Club, เมือง Gillingham, Kent และได้ทำบุญทอดผ้าป่าจำนวน 1000 ปอนด์ ขออนุโมทนาบุญทุกคนมา ณ โอกาสนี้ สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญสมปรารถนามีสุขภาพดีทุกท่านทุกคนเทอญฯ ...

ภาพบรรยากาศงานสงกรานต์ วัดพุทธาราม วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2558

News image

วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2558 ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพ ประธานผ้าป่าสามัคคี คณะกรรมการ เจ้าภาพโรงทานทุก ๆ ท่าน ที่ได้นำอาหารคาวหวานมาร่วมโรงทานปีนี้ และคณะกรรมการแผนกโรงทานทุกคน ๆ ที่คอยให้บริการผู้มาร่วมทำบุญอย่างเป็นกันเอง ตลอดถึงสาธุชนผู้มีบุญที่ได้เดินทางจากเมืองต่างๆ มาร่วมงานอย่างมากมาย ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอีกครั้งหนึ่ง ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย คุณทาน ศีล ภาวนา บุญบารมีที่ท่่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมา จงเป็นผลดลสนองให้ท่านและครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายจงประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังปรารถนาสิ่งใดขอจงสำเร็จจงทุกประการ ทุกท่านทุกคนเทอญ.   *ขอบคุณภาพสวยๆจาก เฟสบุ๊ค www.facebook.com/PictureOfLensRpLondon...

ประชุมคณะกรรมการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558

News image

  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีการประชุมคณะกรรมการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน  โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมล หัวหน้าองค์กรฯ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป  เป็นประธานในการประชุม และพระเถรานุเถระ เจ้าอาวาสจากวัดต่าง ๆ เข้า...

การประชุมองค์กรพระสงฆ์เถรวาทในสหราชอาณาจักร (TBSUK) ณ วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด เมือง Oxford วันที่ 11 มีนาคม 2558

News image

การประชุมองค์กรพระสงฆ์เถรวาทในสหราชอาณาจักร (TBSUK)Theravada Buddhist Sangha In The UK (TBSUK) Meetingวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2558 ณ วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด เมืองออกซฟอร์ด (The Oxford Buddha Vihara) 356-358 Abingdon Road, Oxford OX1 4TQ โดยมีท่านเจ้าคุณภาวนาวิเทศ หลวงพ่อเขมธัมโม วัดป่าสันติธรรม เมือง Warwichshire ประธาน TBSUK มีประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากประเทศศรีลังกา พม่า ไทย และสหราชอาณาจักรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง    ...

ขอเชิญร่วมงานบุญสงกรานต์ วัดพุทธาราม ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2558 ที่จัดงาน Blake Hall Sports Club, Blake Hall Road, Wanstead, London E11 2QW

News image

      ขอเชิญร่วมงานบุญสงกรานต์ วัดพุทธาราม ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธปฏิมากร พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขอศีลขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลนื่องในวันสงกรานต์ไทย วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน  2558 สถานที่จัดงาน Blake Hall Sports Club, Blake Hall Road, Wanstead,London E11 2QW Tel: 020 8530 2111, Mobile: 079 0880 9255 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานสงกรานต์ไทย วัดพุทธาราม ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2558 เวลาตั้งแต่ 10.00 ...

งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือองค์กรพระธรรมทูตไทย ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558

News image

  วันที่ 4 มกราคม 2558 องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ นำโดยพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป และประธานองค์กรฯ พร้อมคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระจากวัดต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมจัดงานทอดผ้าป่าสมทบทุนสนับสนุนส่งเสริม องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ได้รับยอดปัจจัยบริจาคจำนวน £15,368.04 (ยอดยังไม่เป็นทางการ) และขออนุโมทนาขอบคุณ ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส นางวราภรณ์ Mr.Charles Edward Vaughan พร้อมคณะ , ขอขอบคุณคณะพระธรรมทูตทุกท่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
3

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/-59aztzDCEW0/UJbybJZqZFI/AAAAAAAAHCM/cZiwYvBUfCw/s720/DSC_0467.JPG
งานสงกรานต์ 2014

http://lh5.ggpht.com/--I88jcuiIiA/UzN_KsyX0BI/AAAAAAAAQn0/z8XQTVZ_wr0/998956_10200753876608167_1787481871_n.jpg?imgmax=290&crop=1
TBSUK Meeting 2556

http://lh3.ggpht.com/-D4ViL-qbwuU/UnphJ1ZJ3hI/AAAAAAAAOt4/pHnwdS32ZdA/1424447_681540375213122_925884386_n.jpg?imgmax=290&crop=1
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่

สมเด็จพระสังฆราช

http://lh4.ggpht.com/-C3KvUXImQ3c/UnhHqnp5xSI/AAAAAAAAOWY/g8HBNoPVQzc/1441336_10151739942218317_2084892316_n.jpg?imgmax=290&crop=1
งานทอดกฐิน ปี 2556

http://lh6.ggpht.com/-bDuCBCjgbeg/Um9zd5p7S5I/AAAAAAAAON8/Rr2YWmAZgCo/1391677_4908817497165_730000333_n.jpg?imgmax=290&crop=1
งานกฐินวัดพุทธวิหาร
อ๊อกซฟอร์ด
2556

http://lh4.ggpht.com/-roSNPrYXqcM/UmSEekxNMFI/AAAAAAAAODg/2IljcR4AgEc/1379353_189504474570012_1190050107_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ทำบุญวันออกพรรษา ณ วัดพุทธปทีป

http://lh6.ggpht.com/-HULM2EmoxLI/Uk4g87cYzRI/AAAAAAAAN1s/9fJpgeZBMwU/1378493_671611146185089_930575200_n.jpg?imgmax=800&crop=0
งานฉลอง 100 พระชันษาสมเด็จพระสังฆราช

http://lh5.ggpht.com/-c6CgTVE_3sY/Ukqfy6k_4iI/AAAAAAAANr0/dARZjTlUfWU/1378678_299452703526063_286465301_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ทำบุญปัญญาสมวาร อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์
http://lh6.ggpht.com/-H770eXy7Nq8/UkWpVqVWLPI/AAAAAAAANnA/T5w4RkmHB3E/1375016_4751598486788_974331660_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ประชุมองค์กรพระธรรมทูตฯ
ปี 2556

http://lh6.ggpht.com/-uVwKfwUWMb0/UkWupddbYmI/AAAAAAAANow/eG7iimex0_o/1010065_4751622647392_501588081_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ทำบุญประจำปี 2556/2

http://lh3.ggpht.com/-XwxJrxPCcV4/UfE-ZtJDM4I/AAAAAAAAM5E/aPbdKqRuFwA/1000517_4460017437444_402492238_n.jpg?imgmax=290&crop=1
สามีจิกรรมหลวงพ่อ

วัดพุทธปทีบ

https://lh3.googleusercontent.com/-OFPcE1CblRs/UWHLerfzAcI/AAAAAAAAL3U/Mxe9owF_gzE/s720/DSC_0317.JPG
งานสงกรานต์ 2013

https://lh5.googleusercontent.com/-lAaZEBYJ-lc/UUDzLbVbHqI/AAAAAAAALIk/vfpeGRPw1cU/s720/DSC_0059.JPG
ประชุมพระสงฆ์เถรวาท
วัดสันติวงศาราม

https://lh5.googleusercontent.com/-9Vh47VSNAg4/UOrM-KkeUCI/AAAAAAAAJ74/wL0BNGrs0i4/s720/DSC_0162.JPG
บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
แด่พระธรรมทูต


https://lh5.googleusercontent.com/-tyETbBMqTbk/UPxUomqqDGI/AAAAAAAAKvY/W592tFSsGuA/s720/321395_3619948556247_423426802_n.jpg
รวมงานนิมนต์ 2013/1

https://lh5.googleusercontent.com/-5QS8ff57xns/UOMqYmK33oI/AAAAAAAAI20/y-IcyXD4fgU/s720/DSC_0484.JPG
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2013


https://lh4.googleusercontent.com/-2RyMxkyBVSo/UN87OUUPKrI/AAAAAAAAIxg/atVabVmIjTo/s720/DSC_0303.JPG
เป็นเจ้าภาพสวด
อภิธรรมพระธรรมทูต

https://lh4.googleusercontent.com/-VcFHxJC7Wqw/UMOdkKYMkhI/AAAAAAAAIOw/QUaOCY8vV8U/s720/DSC_0126.JPG
ทำบุญวัดอ๊อกซฟอร์ด


https://lh4.googleusercontent.com/-36LOaZ2bMCs/UKNE01Jxn4I/AAAAAAAAHSs/XKzF1isjHTM/s720/IMG_4224.JPG
กฐินและงานครบรอบ 10 ปี
วัดอ๊อกซฟอร์ด
https://lh5.googleusercontent.com/-59aztzDCEW0/UJbybJZqZFI/AAAAAAAAHCM/cZiwYvBUfCw/s720/DSC_0467.JPG
งานทอดกฐินสามัคคี 2012

https://lh3.googleusercontent.com/-goFMQAKbh7M/UI1M4Qsga9I/AAAAAAAAGms/9ItRMSbysv0/s640/IMG_0346.JPG
ทำบุญตักบาตรวันออก
พรรษา ณ วัดพุทธปทีป
https://lh3.googleusercontent.com/-OdqBRh6XcCU/UIJxIyrpacI/AAAAAAAAGbE/YX3YImIdIvg/s640/IMG_0505.JPG
ประชุมพระสงฆ์เถรวาท
นานาชาติ วัดพุทธปทีป
https://lh6.googleusercontent.com/-zIZIhsf-64k/UFY1vbJePeI/AAAAAAAAFt0/Ebf2kZJRzbE/s720/DSC_0060.JPG
รับวุฒิบัตรธรรมศึกษา

https://lh6.googleusercontent.com/-gSMxu7YLYi0/UFY1MgU9qXI/AAAAAAAAFnw/TYNojVR_6bw/s720/DSC_0098.JPG
ประชุมองค์กรพระธรรม
ทูตไทยในอังกฤษ 2012
https://lh3.googleusercontent.com/-klIPhKqOOVc/UDW_TaCIupI/AAAAAAAAEy4/HzNhhDeZnH0/s720/DSC_0073.JPG
ประชุมพระสงฆ์เถรวาท
นานาชาติวัดอมราวดี
https://lh6.googleusercontent.com/-9_X6fiudfxg/UDLK9C8vxlI/AAAAAAAAEls/qQcrCBjRhhU/s640/IMG_1638.JPG
ทำสามีจิกรรมคาราวะ
วันเข้าพรรษา 2012
https://lh5.googleusercontent.com/-ddfxrqnZN0s/UIK1xyqnirI/AAAAAAAAGdw/MWYEJSCaZ4g/s640/DSCN2219.JPG
รวมภาพทำบุญปี 2012/2

https://lh6.googleusercontent.com/-lA9SzWW-ITY/UCZm38BkbzI/AAAAAAAAEEs/GQMiFNtMf_Q/s640/IMG_0297.JPG
เจริญพุทธมนต์ Samatha Centre Wals

http://lh5.ggpht.com/-UxyuY9WjHFM/T_sODOWtKkI/AAAAAAAADcA/Kpb1b38hdGA/425413_10150935687193317_637126898_n.jpg?imgmax=290&crop=1
งานเสวนาธรรม
"เรามีเวลาจำกัด"

http://lh4.ggpht.com/-ML3KI-MCZ3M/T_stcTs7AiI/AAAAAAAADk0/E5u4DFdpCoM/DSCN1888.JPG?imgmax=290&crop=1
มุทิตาสักการะพระปัญญา
พุทธิวิเทศ (ดร.เหลา)http://lh6.ggpht.com/-QKa3-krT6Bk/T_s0gFTnf2E/AAAAAAAADn8/Ld2CwwTlDW4/s160-c/wnepa.jpg?imgmax=290&crop=0
เยี่ยมพระอาจารย์ชาญ
วัดสันติวงศาราม
http://lh3.ggpht.com/-UBHuUB7gQt4/T42Bvp8746I/AAAAAAAACZU/vkSUYtZ7wvA/DSCN1122.JPG?imgmax=290&crop=1
รวมภาพงานทำบุญ 2012/1

https://lh4.googleusercontent.com/-frvzk8zxt5Q/T9ULDTrhmWI/AAAAAAAAC2A/e3Tz77ZOWWs/s800/DSC_0468.jpg
สอบธรรมศึกษา 2012


งานสงกรานต์ 2012


ประชุมพระสงฆ์เถรวาทฯ
วัดพุทธวิหารฯ
บุดเพจ

ธรรมะดิลิเวอรี่

 ฟังธรรม.คอม

พลังจิต ธรรมะ พุทธศาสนา buddhism

 

 

 

คุณณี เพื่อน ๆ พนักงานร้าน Sen Thai ทำบุญร้านประจำปี 3 Setember 2015

News image

...

คุณจอย เพื่อน ๆ และพนักงานร้าน Thiwanya ทำบุญร้านประจำปี 29 August 2015

News image

...

คุณสมนึก พร้อม ลูก ๆ หลาน ๆ พนักงาน Thai Dynasty Restaurant ทำบุญร้านใหม่ 27 August 2015

News image

...

คุณเปรม อุไรรัตน์ ครอบครัวและเพื่อน ๆ เขต Palisto ทำบุญประจำปี 23 August 2015

News image

...

คุณ Butsaba - Mr. Mark Egalton และเพื่อน ๆ ทำบุญเปิดร้าน Saim food market 22 August 2015

News image

...

คุณเทพ ครอครัวและพนักงานร้าน No.9 Brewer Steet Soho London ทำบุญประจำปีร้าน 16 August 2015

News image

...

คุณโยมกุ้งและเพื่อน ๆ ทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลที่บ้าน 15 August 2015

News image

...

คุณมุ้ย พร้อมครอบครัว พนักงาน เพื่อน ๆ ร้าน Tara Thai Restaurant ทำบุญร้านครบรอบสี่ปี 2 August 2015

News image

...

คุณนิด ครอบครัว และเพื่อน ๆ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่และวันเกิด 19 July 2015

News image

...

คุณแอดดี้ เพื่อน ๆ พนักงานร้าน Asian Touch Thai Massage Soho ทำบุญร้านประจำปี 18 July 2015

News image

...

คุณกุ้ง เพื่อน ๆ และพนักงาน His & Her Wellbeing Massage and Therapy ทำบุญเปิดร้านใหม่ 17 July 2015

News image

...

Naka Thai เมือง Colchester ทำบุญร้านประจำปี 12 July 2015

News image

...

Mr. Joe & Lily Bishop, Friends and Staff of Shaftesbury Tavern have invited Buddhist Monk for their Pub blessing 6 July 2015

News image

...

คุณโยมแป้ว คุณออย ครอบครัวและเพื่อน ๆ ร้าน Thai Smile Supermarket ทำบุญร้านครบรอบ 8 ปี 5 July 2015

News image

...

คุณทองประภา Sunllivan พร้อมลูก ๆ และเพื่อน ๆ เมือง Dartford, Kent ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 28 June 2015

News image

...

คุณอธิกานต์ ครอบครัวและเพื่อน ๆ Lucey Way, Bermondsey ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 27 June 2015

News image

...

คุณ Mimi พนักงานและเพื่อน ๆ Ruan Thai Aromatherapy Spa ทำบุญร้านครบรอบหนึ่งปี 21 July 2015

News image

...

คุณเบญจวรรณและครอบครัว นักเรียนนวดไทย พนักงานและเพื่อน ๆ ทำบุญคล้ายวันเกิดและทำบุญร้านประจำปี 19 July 2015

News image

...

คุณโอ๊กกี้ & Mr. Richard และเพื่อน ๆ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 17 June 2015

News image

...

คุณกุ้ง ครอบครัว และเพื่อน ๆ เมือง Dartford,Kent ทำบุญวันเกิดให้ลูกสาวและทำบุญบ้านประจำปี 13 June 2015

News image

...

More in: ประกาศอนุโมทนา

-
+
4ท่านจะช่วยสร้างวัดพุทธารามได้อย่างไร ?

http://www.watbuddharam.org.uk/images/stories/3hruler20.gif

การสร้างวัดในประเทศอังกฤษ มีความแตกต่างจากการสร้างวัดในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาซื้อที่ดิน เพื่อสร้างเป็นวัดตาม แบบของเราขึ้นมาเองได้โดยง่าย เหมือนในประเทศไทย และการจะสร้างวัดได้นั้น จะต้องมีปัจจัยจำนวนหนึ่ง และมีผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุน บริจาคปัจจัย ผ่านเข้าทางบัญชีของวัดอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

ดังนั้น ท่านสามารถร่วมทำบุญสร้างวัดพุทธารามได้โดย 2 วิธีดังนี้ คือ


1. บริจาคแบบ Bank Standing Order
คือ การร่วมทำบุญสร้างวัดผ่านเข้าทางบัญชีธนาคารของวัด โดยวิธีการหักจากบัญชีของท่านโดยตรงเป็นรายเดือน เช่นเดือนละ £5, £10, £20, £50, £100 ปอนด์ ตามกำลังศรัทธาของท่าน  เพื่อให้ เป็นค่าไถ่ถอนวัดในแต่ละเดือนจนกว่าจะหมด ซึ่งทางวัดจะมีแบบฟอร์มให้ท่านนำไปกรอกแล้วส่งกลับมายังทางวัด แล้วทางวัดจะเป็นผู้ดำเนินการให้ เมื่อครบตามกำหนดที่ท่านได้กำหนด เอาไว้ ทางธนาคารก็จะยกเลิกเองโดยอัตโนมัติ ผลดีก็คือทำให้ทางวัดมีรายได้ เข้าอย่างสม่ำเสมอ และได้รับเงินเพิ่มอีก 28% ต่อปี

2. ไถ่ถอนที่ดินวัด ยูนิตละ 50 ปอนด์
ท่าน สามารถร่วมทำบุญไถ่ถอนที่ดินเพื่อสมทบทุนสร้างวัดได้ ยูนิตละ 50ปอนด์ สั่งจ่ายเช็คในนามวัด 'WAT BUDDHARAM'     บัญชีธนาคารวัด WAT BUDDHARAM Bank: HSBC Branch: Wanstead Address: 79 High Street, Wanstead, London E11 2AF A/C No. 71233378 Sort Code: 40-07-18

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Bank Standing Order

Download File http://www.phrae.mju.ac.th/system/news/home/images/icon_click.gif

 

Find us on Facebook
Follow Us