การเดินทางไปที่จัดงาน Balke Hall Sports Club (ห่างจากวัด 3 นาที)

- Central Line ลงที่สถานี Wanstead จากนั้นต่อรถเมล์สาย 101 หรือ 308 ตรงสนามหญ้า นั่งมาประมาณ 3 ป้าย ลงป้ายชื่อ Blake Hall Crescent เดินย้อนกลับไปทาง Park ที่รถผ่านมาประมาณ นาทีเจอสถานที่งาน

- หรือ Central Line ลงที่สถานี Leytonstone แล้วต่อรถเมล์สาย W19 (ไป Illford) นั่งมาประมาณ 3 ป้าย แล้วมาลงที่ป้ายชื่อ Blake Hall Crescent

- Overground ลงที่สถานี Forest Gate แล้วต่อรถเมล์ 308 (ไป Wanstead) ลงป้าย Blake Hall Crescent หรือลงที่สถานี Manor Park แล้วต่อรถเมล์สาย 101 (ไป Wanstead) ลงที่ป้าย Blake Hall Crescent

 

การประชุมองค์กรพระสงฆ์เถรวาทในสหราชอาณาจักร (TBSUK) ณ วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด เมือง Oxford วันที่ 11 มีนาคม 2558

News image

การประชุมองค์กรพระสงฆ์เถรวาทในสหราชอาณาจักร (TBSUK)Theravada Buddhist Sangha In The UK (TBSUK) Meetingวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2558 ณ วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด เมืองออกซฟอร์ด (The Oxford Buddha Vihara) 356-358 Abingdon Road, Oxford OX1 4TQ โดยมีท่านเจ้าคุณภาวนาวิเทศ หลวงพ่อเขมธัมโม วัดป่าสันติธรรม เมือง Warwichshire ประธาน TBSUK มีประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากประเทศศรีลังกา พม่า ไทย และสหราชอาณาจักรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง    ...

ขอเชิญร่วมงานบุญสงกรานต์ วัดพุทธาราม ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2558 ที่จัดงาน Blake Hall Sports Club, Blake Hall Road, Wanstead, London E11 2QW

News image

      ขอเชิญร่วมงานบุญสงกรานต์ วัดพุทธาราม ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธปฏิมากร พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขอศีลขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลนื่องในวันสงกรานต์ไทย วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน  2558 สถานที่จัดงาน Blake Hall Sports Club, Blake Hall Road, Wanstead,London E11 2QW Tel: 020 8530 2111, Mobile: 079 0880 9255 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานสงกรานต์ไทย วัดพุทธาราม ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2558 เวลาตั้งแต่ 10.00 ...

งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือองค์กรพระธรรมทูตไทย ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558

News image

  วันที่ 4 มกราคม 2558 องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ นำโดยพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป และประธานองค์กรฯ พร้อมคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระจากวัดต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมจัดงานทอดผ้าป่าสมทบทุนสนับสนุนส่งเสริม องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ได้รับยอดปัจจัยบริจาคจำนวน £15,368.04 (ยอดยังไม่เป็นทางการ) และขออนุโมทนาขอบคุณ ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส นางวราภรณ์ Mr.Charles Edward Vaughan พร้อมคณะ , ขอขอบคุณคณะพระธรรมทูตทุกท่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ...

ภาพกิจกรรมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคี วันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2558

News image

    งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพุทธาราม ลอนดอน เพื่อจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา พระภิกษุสามเณรและเยาวชน ในประเทศไทย สถานที่จัดงาน Blake Hall Sport Club, Wanstead, London E11 2QW วันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2558 ทางคณะสงฆ์ วัดพุทธาราม ขออนุโมทนาขอบคุณมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน ฉลองวันปีใหม่ 2558 นี้ จนบรรลุเป็นผลสำเร็จ โดยเฉพาะเจ้าภาพผ้าป่า เจ้าภาพอาหารคาวหวานจากร้านต่าง ๆ คณะบุคคล คณะกรรมการทุกแผนกที่ยอมเหนียดเหนื่อยเพื่องานวัดพุทธารามตลอดมาและขอแจ้ง ยอดเงินทอดผ้าป่าตั้งกองทุนการศึกษาปีนี้ ได...

อนุโมทนากับงานบุญกฐินวัดต่างๆ ที่คณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธารามได้ไปร่วมบุญ เดือนตุลาคม 2557

News image

ขออนุโมทนาบุญด้วยภาพงานกฐินวัดต่าง ๆ ที่คณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธารามได้ไปร่วมทำบุญและได้รับนิมนต์ไปร่วมพิธีทางไทยและศรีลังกา เช่น วัดสันติวนาราม เมือง Kent,วัดพุทธวิหาร Oxford เมือง Oxford วัดศรีลังกา กรุงลอนดอน วัดศรีลังกา เมือง Bristol ในช่วงเทศกาลกฐิน เดือนตุลาคม 2557 ขอฝากอนุโมทนาบุญทุก ๆ คน ขอพลานิสงส์แห่งบุญปกปักรักษาทุกท่านมีความสุขกายใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ประกอบด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละทุกท่านทุกคนเทอญฯ     - วัดศรีลังกา -       วัดสันติวราราม เมืองเค้นท์     วัดพุทธวิหารออกซฟอรด์ เมือง oxford  ...

ขอเชิญร่วมงานบุญวันขึ้นปีใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล เพื่อจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา พระภิกษุสามเณรและเยาวชน ในประเทศไทย วันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2558

News image

  ๘๘๘๘๘๘ วัดพุทธารามขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2558 สถานที่จัดงาน Blake Hall Sport Club, Wanstead, E11 2QW (สถานที่เดียวกับจัดงานกฐิน) โดยภายในงานมีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินรายได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรที่เรียนดี แต่ไม่มีทุนเรียนตามดำริของพระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาทที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาในอนาคตต่อไป ในงานพระภิกษุสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์ สวดสะเดาะห์เคราะห์สืบชะตาปัดเป่าสิ่งไม่ดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ญาติโยมในวาระโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่นี้ด้วย   ๘๘๘๘๘๘๘ดังนั้น จึงขอแจ้งข่าวนี้แก่ทุกท่าน มีโอกาสมาร่วมงานตามวัน ...

ภาพบรรยากาศงานบุญทอดกฐินสามัคคีและงานครบรอบ 10 ปี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน วันที่ 12 ตุลาคม 2557

News image

          งานบุญทอดกฐินสามัคคีและงานครบรอบ 10 ปี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน วันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม 2557 สถานที่จัดงาน Balke Hall Sports Club, Wanstead London ++++++++++++++++++++++++   คณะสงฆ์และคณะกรรมการ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพกฐินสามัคคี โดยประธานกฐินสามัคคีปีนี้มีคุณพิมสวรรณ์ สิงห์ทอง ด.ญ.เอม่า เมลวิลล์, น.ส.สุคนธ์, น.ส.มัทพร สิงห์ทอง, คุณลั่นทม โพธิติและครอบครัว, คณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ในนามคณะบ้านพรหลวงพ่ออยุธยาสายประเทศไทยและคณะศิษย์หลวงพ่อประเทศอังกฤษ บ้านสวนแสงธรรมราชบุรี นำโดย คุณแม่วันทนา ทรัพย์เฮง คุณอลงกฎ ศรีโมรา(คุณอั๋น) และคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ท่านรองศาสตราจารย์ ...

ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 54 ปี อาจารย์พระครูภาวนาธรรมวิเทศ หรือพระอาจารย์ชาญ เจ้าอาวาสวัดสันติวงศาราม เมืองเบอมิงแฮม วันที่ 21 กันยายน 2557

News image

  วันที่ 21 กันยายน  2557 พระครูสุตพุทธิวิเทศ พร้อมพระสงฆ์ในสหราชอาณาจักร ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 54 ปี อาจารย์พระครูภาวนาธรรมวิเทศ หรือพระอาจารย์ชาญ เจ้าอาวาสวัดสันติวงศาราม เมืองเบอมิงเเฮม ในงานมีพุทธศาสนิกชนร่วมมุทิตาสักการะจำนวนมาก ในนามคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธาราม กรุงลอนอน ขออ้างเอาคุณพระศรีรตนตรัย ได้อำนวยอวยพรพระอาจารย์ชาญ มีสุขภาพดีในการเผยแผ่พระศาสนา เป็นที่พึ่งญาติโยม มีอายุมั่นขวัญยืน เจ...

การประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

News image

        การประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ วันที่ 17  กันยายน 2557 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ GENERAL MEETING THE COUNCIL OF THAI BUDDHIST MONKS IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELANDWEDNESDAY 17th SEPTEMBER 2014BUDDHAPADIPA TEMPLE, LONDON เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ...

งานรับมอบเกียรติบัตรผู้สร้างคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา เมือง Lichfield, เขต Midland วันที่ 25 สิงหาคม 2557

News image

        วันที่ 25 สิงหาคม 2557 พระครูสุตพุทธิวิเทศ ได้เข้าร่วมงานและรับเกียรติบัตร ในฐานะผู้มาปฏิบัติศาสนกิจและได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาและ ชุมชนชาวไทยและชาวอังกฤษ และตัวแทนวัดพุทธาราม มีญาติโยมได้รับวุฒิบัตรที่ได้ให้ความอุปถัมภ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน คือ  1. คุณอัธยา คุณละเอียด ตปนียศาสตร์ เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ในการสร้างวัดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 2. คุณสุเพ็ญพรรณ อินทร์จันทร์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการสร้างวัดและเป็นแม่งานในการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวัดมาจนถึงปัจจุบัน 3. คุณรำไพ คุณโพธิ์ชัย เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการสร้างวัดและเป็นครูสอนธรรมศึกษาประจำวัดพุทธาราม  โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษคราวครั้งนี้ ณ เมือง Lichfield, ...

ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน วันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

News image

        ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ประจำปี 2557 กองละ 100 ปอนด์ หรือตามกำลังทรัพย์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายของทางวัด ทอดถวาย ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่จัดงาน Blake Hall Sport Club, Wanstead, London E11 2QW Tel: 0208 530 2111Mobile:  079 0880 9255 สามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูสุตพุทธิวิเทศ (พระมหาสมชาย จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาส ...

ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระปัญญาพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วันที่ 10 สิงหาคม 2557

News image

      วันที่ 10 สิงหาคม 2557 ได้รับนิมนต์จากท่านเจ้าคุณพระปัญญาพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุและเลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทย เพื่อเจริญพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล ณ วัดมหาธาตุคิงส์บอมลี่ Eastfields House, Alrewas Road, Staffordshire, DE13 7HR, ...

ร่วมงานรำลึกพระธรรมทูต ๓ รูปที่มรณภาพ วันที่ 2 สิงหาคม 2557

News image

    วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 พระปัญญาพุทธิวิเทศ เลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยใน สหราชอาณาจักร วัดมหาธาตุ พระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ลอนดอน พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ พระมหาธีรศักดิ์ ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสพระสิงห์ ยูเค พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส จากวัดพุทปทีป กรุงลอนดอน พระมหาอภิชาติ สุทธิญาโณ ...

ถวายสักการะทำสามีจิกรรมพระมหาเถระเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

News image

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 พระครูสุตพุทธวิเทศ (สมชาย จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม พร้อมคณะสงฆ์พระธรรมทูตในสหราชอาณาจักร นำโดยท่านเจ้าคุณพระปัญญาพุทธิวิเทศ เลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร วัดศรีรัตนาราม วัดสันติวนาราม วัดสังฆปทีป วัดพระธรรมกาย วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลี่ เข้าถวายสักการะ ทำสามีจิกรรมพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมล วิ. เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ อุโบสถ วัดพุทธปทีป และทำสามีจิกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเจริญอายุวัฒนะมงคลครบ 70 ปีของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม เมืองวอร์ริค สาขาวัดหนองป่าพง        เข้าถวายสักการะทำสามีจิกรรมพระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม) วัดสันติธรรม และพระอาจารย์อมโร วั...

ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน วันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

News image

        ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ประจำปี 2557 กองละ 100 ปอนด์ หรือตามกำลังทรัพย์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายของทางวัด ทอดถวาย ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่จัดงาน Blake Hall Sport Club, Wanstead, London E11 2QW Tel: 0208 530 2111Mobile:  079 0880 9255 สามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูสุตพุทธิวิเทศ (พระมหาสมชาย จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาส ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
3

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/-59aztzDCEW0/UJbybJZqZFI/AAAAAAAAHCM/cZiwYvBUfCw/s720/DSC_0467.JPG
งานสงกรานต์ 2014

http://lh5.ggpht.com/--I88jcuiIiA/UzN_KsyX0BI/AAAAAAAAQn0/z8XQTVZ_wr0/998956_10200753876608167_1787481871_n.jpg?imgmax=290&crop=1
TBSUK Meeting 2556

http://lh3.ggpht.com/-D4ViL-qbwuU/UnphJ1ZJ3hI/AAAAAAAAOt4/pHnwdS32ZdA/1424447_681540375213122_925884386_n.jpg?imgmax=290&crop=1
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่

สมเด็จพระสังฆราช

http://lh4.ggpht.com/-C3KvUXImQ3c/UnhHqnp5xSI/AAAAAAAAOWY/g8HBNoPVQzc/1441336_10151739942218317_2084892316_n.jpg?imgmax=290&crop=1
งานทอดกฐิน ปี 2556

http://lh6.ggpht.com/-bDuCBCjgbeg/Um9zd5p7S5I/AAAAAAAAON8/Rr2YWmAZgCo/1391677_4908817497165_730000333_n.jpg?imgmax=290&crop=1
งานกฐินวัดพุทธวิหาร
อ๊อกซฟอร์ด
2556

http://lh4.ggpht.com/-roSNPrYXqcM/UmSEekxNMFI/AAAAAAAAODg/2IljcR4AgEc/1379353_189504474570012_1190050107_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ทำบุญวันออกพรรษา ณ วัดพุทธปทีป

http://lh6.ggpht.com/-HULM2EmoxLI/Uk4g87cYzRI/AAAAAAAAN1s/9fJpgeZBMwU/1378493_671611146185089_930575200_n.jpg?imgmax=800&crop=0
งานฉลอง 100 พระชันษาสมเด็จพระสังฆราช

http://lh5.ggpht.com/-c6CgTVE_3sY/Ukqfy6k_4iI/AAAAAAAANr0/dARZjTlUfWU/1378678_299452703526063_286465301_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ทำบุญปัญญาสมวาร อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์
http://lh6.ggpht.com/-H770eXy7Nq8/UkWpVqVWLPI/AAAAAAAANnA/T5w4RkmHB3E/1375016_4751598486788_974331660_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ประชุมองค์กรพระธรรมทูตฯ
ปี 2556

http://lh6.ggpht.com/-uVwKfwUWMb0/UkWupddbYmI/AAAAAAAANow/eG7iimex0_o/1010065_4751622647392_501588081_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ทำบุญประจำปี 2556/2

http://lh3.ggpht.com/-XwxJrxPCcV4/UfE-ZtJDM4I/AAAAAAAAM5E/aPbdKqRuFwA/1000517_4460017437444_402492238_n.jpg?imgmax=290&crop=1
สามีจิกรรมหลวงพ่อ

วัดพุทธปทีบ

https://lh3.googleusercontent.com/-OFPcE1CblRs/UWHLerfzAcI/AAAAAAAAL3U/Mxe9owF_gzE/s720/DSC_0317.JPG
งานสงกรานต์ 2013

https://lh5.googleusercontent.com/-lAaZEBYJ-lc/UUDzLbVbHqI/AAAAAAAALIk/vfpeGRPw1cU/s720/DSC_0059.JPG
ประชุมพระสงฆ์เถรวาท
วัดสันติวงศาราม

https://lh5.googleusercontent.com/-9Vh47VSNAg4/UOrM-KkeUCI/AAAAAAAAJ74/wL0BNGrs0i4/s720/DSC_0162.JPG
บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
แด่พระธรรมทูต


https://lh5.googleusercontent.com/-tyETbBMqTbk/UPxUomqqDGI/AAAAAAAAKvY/W592tFSsGuA/s720/321395_3619948556247_423426802_n.jpg
รวมงานนิมนต์ 2013/1

https://lh5.googleusercontent.com/-5QS8ff57xns/UOMqYmK33oI/AAAAAAAAI20/y-IcyXD4fgU/s720/DSC_0484.JPG
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2013


https://lh4.googleusercontent.com/-2RyMxkyBVSo/UN87OUUPKrI/AAAAAAAAIxg/atVabVmIjTo/s720/DSC_0303.JPG
เป็นเจ้าภาพสวด
อภิธรรมพระธรรมทูต

https://lh4.googleusercontent.com/-VcFHxJC7Wqw/UMOdkKYMkhI/AAAAAAAAIOw/QUaOCY8vV8U/s720/DSC_0126.JPG
ทำบุญวัดอ๊อกซฟอร์ด


https://lh4.googleusercontent.com/-36LOaZ2bMCs/UKNE01Jxn4I/AAAAAAAAHSs/XKzF1isjHTM/s720/IMG_4224.JPG
กฐินและงานครบรอบ 10 ปี
วัดอ๊อกซฟอร์ด
https://lh5.googleusercontent.com/-59aztzDCEW0/UJbybJZqZFI/AAAAAAAAHCM/cZiwYvBUfCw/s720/DSC_0467.JPG
งานทอดกฐินสามัคคี 2012

https://lh3.googleusercontent.com/-goFMQAKbh7M/UI1M4Qsga9I/AAAAAAAAGms/9ItRMSbysv0/s640/IMG_0346.JPG
ทำบุญตักบาตรวันออก
พรรษา ณ วัดพุทธปทีป
https://lh3.googleusercontent.com/-OdqBRh6XcCU/UIJxIyrpacI/AAAAAAAAGbE/YX3YImIdIvg/s640/IMG_0505.JPG
ประชุมพระสงฆ์เถรวาท
นานาชาติ วัดพุทธปทีป
https://lh6.googleusercontent.com/-zIZIhsf-64k/UFY1vbJePeI/AAAAAAAAFt0/Ebf2kZJRzbE/s720/DSC_0060.JPG
รับวุฒิบัตรธรรมศึกษา

https://lh6.googleusercontent.com/-gSMxu7YLYi0/UFY1MgU9qXI/AAAAAAAAFnw/TYNojVR_6bw/s720/DSC_0098.JPG
ประชุมองค์กรพระธรรม
ทูตไทยในอังกฤษ 2012
https://lh3.googleusercontent.com/-klIPhKqOOVc/UDW_TaCIupI/AAAAAAAAEy4/HzNhhDeZnH0/s720/DSC_0073.JPG
ประชุมพระสงฆ์เถรวาท
นานาชาติวัดอมราวดี
https://lh6.googleusercontent.com/-9_X6fiudfxg/UDLK9C8vxlI/AAAAAAAAEls/qQcrCBjRhhU/s640/IMG_1638.JPG
ทำสามีจิกรรมคาราวะ
วันเข้าพรรษา 2012
https://lh5.googleusercontent.com/-ddfxrqnZN0s/UIK1xyqnirI/AAAAAAAAGdw/MWYEJSCaZ4g/s640/DSCN2219.JPG
รวมภาพทำบุญปี 2012/2

https://lh6.googleusercontent.com/-lA9SzWW-ITY/UCZm38BkbzI/AAAAAAAAEEs/GQMiFNtMf_Q/s640/IMG_0297.JPG
เจริญพุทธมนต์ Samatha Centre Wals

http://lh5.ggpht.com/-UxyuY9WjHFM/T_sODOWtKkI/AAAAAAAADcA/Kpb1b38hdGA/425413_10150935687193317_637126898_n.jpg?imgmax=290&crop=1
งานเสวนาธรรม
"เรามีเวลาจำกัด"

http://lh4.ggpht.com/-ML3KI-MCZ3M/T_stcTs7AiI/AAAAAAAADk0/E5u4DFdpCoM/DSCN1888.JPG?imgmax=290&crop=1
มุทิตาสักการะพระปัญญา
พุทธิวิเทศ (ดร.เหลา)http://lh6.ggpht.com/-QKa3-krT6Bk/T_s0gFTnf2E/AAAAAAAADn8/Ld2CwwTlDW4/s160-c/wnepa.jpg?imgmax=290&crop=0
เยี่ยมพระอาจารย์ชาญ
วัดสันติวงศาราม
http://lh3.ggpht.com/-UBHuUB7gQt4/T42Bvp8746I/AAAAAAAACZU/vkSUYtZ7wvA/DSCN1122.JPG?imgmax=290&crop=1
รวมภาพงานทำบุญ 2012/1

https://lh4.googleusercontent.com/-frvzk8zxt5Q/T9ULDTrhmWI/AAAAAAAAC2A/e3Tz77ZOWWs/s800/DSC_0468.jpg
สอบธรรมศึกษา 2012


งานสงกรานต์ 2012


ประชุมพระสงฆ์เถรวาทฯ
วัดพุทธวิหารฯ
บุดเพจ

ธรรมะดิลิเวอรี่

 ฟังธรรม.คอม

พลังจิต ธรรมะ พุทธศาสนา buddhism

 

 

 

คุณสุกัญญา Mr. Paul เพื่อน ๆ Enfiled North London ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 28 มีนาคม 2558

News image

...

คุณจอย คุณแจ๋วและพนักงานร้าน Baan Thitiya ทำบุญร้านประจำปี วันที่ 26 มีนาคม 2558

News image

...

คุณไมค์ คุณส้มและคุณมะปราง คุณโอ๋ ร้าน Kobkun Thai Therapy ทำบุญร้านประจำปี วันที่ 24 มีนาคม 2558

News image

...

คุณปุ๊และเพื่อน ๆ พนักงานร้าน @ Thai Take away ทำบุญเปิดร้านครบหนึ่งปี วันที่ 23 มีนาคม 2558

News image

...

คุณจอย เพื่อน ๆ พนักงานร้าน Thivanya ทำบุญครบรอบร้าน 23 ปี วันที่ 14 มีนาคม 2558

News image

...

คุณปอง ครอบครัวและเพื่อน ๆ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สามีผู้ล่วงลับ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

News image

...

คุณหมูและเพื่อน ๆ Malt house Apartment ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 30 มกราคม 2558

News image

...

พนักงานร้าน Thai Square สาขา Fulham ทำบุญร้านประจำปี วันที่ 29 มกราคม 2558

News image

...

คุณกีโต้ คุณน้อง วิไลศักดิ์ Thai Lah Spa: Thai Massage Therapist ทำบุญร้าน วันที่ 19 มกราคม 2558

News image

...

Sao Sein Nyunt เชื้อสายเจ้าฟ้าไทใหญ ทำบุญอายุครบรอบ 96 ปี วันที่ 12 มกราคม 2558

News image

...

ชาวพุทธบังกลาเทศ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ วันที่ 11 มกราคม 2558

News image

...

Mr. Eddy & Staffs, ร้าน Asian Touch, Soho, Thai Massage ทำบุญร้านประจำปี วันที่ 10 มกราคม 2558

News image

...

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นางอารักขา หาญศักดิ์ดา วันที่ 4 -7 ธันวาคม 2557

News image

...

คุณสายพิณและพนักงาน ร้าน Rosa ทำบุญเปิดร้านใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

News image

...

คุณจีและเพื่อน ๆ ร้าน Siam Thai Spa ทำบุญเปิดร้านใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

News image

...

Mr. Andy คุณป้อมและครอบครัวร้าน Thai up at the Quay ทำบุญร้านครบรอบ 6 ปี วันที่ 3 พ.ย. 2557

News image

...

คุณก๊อฟและเพื่อน ๆ ทำบุญเปิดร้านใหม่ เลขที่ 74 Caledonian Road, London วันที่ 14 ต.ค. 2557

News image

...

คุณขวัญ ร้านร่วมขวัญไทย ทำบุญเปิดร้านใหม่ วันที่ 13 ต.ค. 2557

News image

...

คุณตุ๊ก Mr. William ร้าน Thai Dine ทำบุญร้านและทำบุญอุทิศให้แม่ครบรอบสองปี วันที่ 6 ต.ค. 2557

News image

...

เจ้าของร้านและพนักงานร้านอาหารไทย Pub The Barley Mow, Surrey ทำบุญร้านประจำปี วันที่ 28 ก.ย. 2557

News image

...

More in: ประกาศอนุโมทนา

-
+
4ท่านจะช่วยสร้างวัดพุทธารามได้อย่างไร ?

http://www.watbuddharam.org.uk/images/stories/3hruler20.gif

การสร้างวัดในประเทศอังกฤษ มีความแตกต่างจากการสร้างวัดในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาซื้อที่ดิน เพื่อสร้างเป็นวัดตาม แบบของเราขึ้นมาเองได้โดยง่าย เหมือนในประเทศไทย และการจะสร้างวัดได้นั้น จะต้องมีปัจจัยจำนวนหนึ่ง และมีผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุน บริจาคปัจจัย ผ่านเข้าทางบัญชีของวัดอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

ดังนั้น ท่านสามารถร่วมทำบุญสร้างวัดพุทธารามได้โดย 2 วิธีดังนี้ คือ


1. บริจาคแบบ Bank Standing Order
คือ การร่วมทำบุญสร้างวัดผ่านเข้าทางบัญชีธนาคารของวัด โดยวิธีการหักจากบัญชีของท่านโดยตรงเป็นรายเดือน เช่นเดือนละ £5, £10, £20, £50, £100 ปอนด์ ตามกำลังศรัทธาของท่าน  เพื่อให้ เป็นค่าไถ่ถอนวัดในแต่ละเดือนจนกว่าจะหมด ซึ่งทางวัดจะมีแบบฟอร์มให้ท่านนำไปกรอกแล้วส่งกลับมายังทางวัด แล้วทางวัดจะเป็นผู้ดำเนินการให้ เมื่อครบตามกำหนดที่ท่านได้กำหนด เอาไว้ ทางธนาคารก็จะยกเลิกเองโดยอัตโนมัติ ผลดีก็คือทำให้ทางวัดมีรายได้ เข้าอย่างสม่ำเสมอ และได้รับเงินเพิ่มอีก 28% ต่อปี

2. ไถ่ถอนที่ดินวัด ยูนิตละ 50 ปอนด์
ท่าน สามารถร่วมทำบุญไถ่ถอนที่ดินเพื่อสมทบทุนสร้างวัดได้ ยูนิตละ 50ปอนด์ สั่งจ่ายเช็คในนามวัด 'WAT BUDDHARAM'     บัญชีธนาคารวัด WAT BUDDHARAM Bank: HSBC Branch: Wanstead Address: 79 High Street, Wanstead, London E11 2AF A/C No. 71233378 Sort Code: 40-07-18

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Bank Standing Order

Download File http://www.phrae.mju.ac.th/system/news/home/images/icon_click.gif

 

ติดตาม fanpage

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5


ฝากข่าว / สนทนา

Find us on Facebook
Follow Us