ถวายสักการะทำสามีจิกรรมพระมหาเถระเนื่องในวันเข้าพรรษา

News image

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 พระครูสุตพุทธวิเทศ (สมชาย จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม พร้อมคณะสงฆ์พระธรรมทูตในสหราชอาณาจักร นำโดยท่านเจ้าคุณพระปัญญาพุทธิวิเทศ เลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร วัดศรีรัตนาราม วัดสันติวนาราม วัดสังฆปทีป วัดพระธรรมกาย วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลี่ เข้าถวายสักการะ ทำสามีจิกรรมพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมล วิ. เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ อุโบสถ วัดพุทธปทีป และทำสามีจิกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเจริญอายุวัฒนะมงคลครบ 70 ปีของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม เมืองวอร์ริค สาขาวัดหนองป่าพง        เข้าถวายสักการะทำสามีจิกรรมพระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม) วัดสันติธรรม และพระอาจารย์อมโร วั...

ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน วันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

News image

        ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ประจำปี 2556 กองละ 100 ปอนด์ หรือตามกำลังทรัพย์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายของทางวัด ทอดถวาย ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่จัดงาน Blake Hall Sport Club, Wanstead, London E11 2QW Tel: 0208 530 2111Mobile:  079 0880 9255 สามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูสุตพุทธิวิเทศ (พระมหาสมชาย จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาส ...

ร่วมทำบุญงานเปิดวัดพระสิงห์ยูเค เมืองเชสเตอร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2557

News image

    วันที่ 28 มิถุนายน 2557 พระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม ได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์และญาติโยมวัดพุทธารามร่วมงานทำบุญเปิดวัดพระสิงห์ UK เลขที่ 88 Hight Street, Roncorn, Cheshire, WA7 1JH และได้ ถวายปัจจัยสร้างวัดกับ ท่านพระมหาธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ ประธานสงฆ์วัดพระสิงห์ยูเค เป็นเงินจำนวน ๖๐๐ ปอนด์ โดยในงานนี้มีพระเถรานุเถระจากเมืองไทยและพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ตลอดจนถึงผู้ว่าประจำเมือง ตัวแทนสถานทูตไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาติต่าง ๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ...

งานสอบ และรับวุฒิบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี - เอก ประจำปี 2557 ณ วัดพุทธปทีป

News image

วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ทางแม่กองธรรมสนามหลวงได้จัดทำการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก ในประเทศสหราชอาณาจักรขึ้น โดยได้เปิดทำการสอบ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดยได้มีตัวแทนจากแม่กองธรรมสนามหลวง มีพระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร, พระครูวินัยธรทินกร อิสฺสโร วัดราษร์นิยม จังหวัดนนทบุรี จากประเทศไทยเป็นผู้นำข้อสอบมาเปิดสอบ มีนักเรียนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 31 คน หลังจากสอบเสร็จแล้ว พระเทพเจติยาจารย์ ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นวัดพุทธาราม ก็ขออนุโมทนาแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ...

ร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต อุโบสถวัดพุทธวิหารอ๊อกซฟอร์ด วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

News image

    Sima consecration and ordination in Oxford 24 May 2014 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 คณะสงฆ์วัดพุทธาราม ได้นำคณะญาติโยมไปทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดพุทธวิหารอ๊อกซ์ฟอร์ด เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ดและได้ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยแด่ท่านอาจารย์ ดร.คำหมาย ธัมมสามิ เจ้าอาวาสและได้กราบคารวะท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ที่ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานงาน ขออนุโมทนาบุญทุกคนด้วย   รูปภาพเพิ่มเติมจากเฟสวัด oxford         ลิงค์ภาพเพิ่มเติมจาก ดร.อนิล ...

ภาพรวมงานวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557

News image

    คณะสงฆ์และคณะกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ประจำปี 2557 ขออนุโมทนาขอบคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีจิตศรัทธามาร่วมงานและรับเป็น เจ้าภาพอาหารคาวหวานตลอดจนถึงสิ่งของต่าง ๆ และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกแผนกที่ได้เสียสละเวลาอัน มีค่าของทุกท่านจนทำให้งานปีนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา และขอประกาศอนุโมทนาแจ้งยอดเงินบริจาคร่วมไถ่ถอนที่ดินวัดปีนี้รวมเป็นเงิน จำนวน 21,125.75 ปอนด์ ...

การประชุมองค์กรพระสงฆ์เถรวาทในสหราชอาณาจักร (TBSUK)ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน วันที่ 26 มีนาคม 2557

News image

  การประชุมองค์กรพระสงฆ์เถรวาทในสหราชอาณาจักร (TBSUK) Theravada Buddhist Sangha In The UK (TBSUK) Meeting วันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 14 Calonne Rd, London SW19 5HJ  โดยมีท่านเจ้าคุณภาวนาวิเทศ หลวงพ่อเขมธัมโม วัดป่าสันติธรรม เมือง Warwichshire ประธาน TBSUK มีประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากประเทศศรีลังกา พม่า ไทย และสหราชอาณาจักรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  ...

นำท่านพระครูสาราณียคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 6 เดินทางเยี่ยมคารวะพระเถระ และชมวัดในอังกฤษ วันที่ 25 มีนาคม 2557

News image

    วันที่ 25 มีนาคม 2557 พระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ได้นำท่านพระครูสาราณียคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รองเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี เมือง Miami สหรัฐอเมริกา และประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 6 เดินทางเยี่ยมคารวะท่านเจ้าคุณพุทธิปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุคิงบอมลี่ Staffordshire, เขต Midland ให้การต้อนรับ วัดสันติวงศาราม เมือง Birmingham โดยมีท่านอาจารย์ถวัลย์ อาจารย์อ๊อดให้การต้อนรับ และวัดพุทธวิหารอ๊อซ์กฟอร์ด เมืองอ๊อซ์กฟอร์ด โดยมีท่านอาจารย์ ดร. ...

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ไทย วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน วันอาทิตย์ ที่ 6 เมษายน 2557

News image

    ขอเชิญร่วมงานบุญสงกรานต์ วัดพุทธาราม ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธปฏิมากร รดน้ำดำหัวผูู้สูงอายุ ขอศีลขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลนื่องในวันสงกรา่นต์ไทย วันอาทิตย์ ที่ 6 เมษายน  2557 สถานที่จัดงาน Blake Hall Sports Club, Blake Hall Road, Wanstead,London E11 2QW Tel: 020 8530 2111, Mobile: 079 0880 9255 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานสงกรานต์ไทย วัดพุทธาราม ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันอาทิตย์ ที่ 6 เมษายน 2557 เวลาตั้งแต่ 10.00 - ...

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งกองทุน ส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เยาวชนในประเทศไทย วันที่ 1 มกราคม 2557

News image

    ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เยาวชนในประเทศไทยวันที่ 1 มกราคม 2557 ทางคณะสงฆ์วัดพุทธาราม ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพอาหารคาวหวาน ของสอยดาว ดอกไม้ และกรรมการแผนกต่าง ๆ ที่ทำงานด้วยความเสียสละยิ่ง ตลอดจนถึงญาติโยมที่มาร่วมทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อให้เป็นศิริมงคลและร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ปัจจัยเพื่อร่วมตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2557 นี้ ถึงแม้ว่าอากาศจะไม่เป็นใจแต่ก็ได้มีญาติโยมมาร่วมงานกันอย่างมากมายเหมือน ปีที่แล้วและได้รับปัจจัยในการตั้งกองทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน 7,248 ปอนด์ จึงขอประกาศอนุโมทนาทุกคนให้ทราบโดยทั่วกัน สาธุ สาธุ ...

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร บำเพ็ญกุศล "ปัญญาสมวาร" น้อมถวายแด่ "สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

News image

    พิธีบำเพ็ญกุศล "ปัญญาสมวาร" เพื่อน้อมถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยวัดไทยในสหราชอาณาจักร หน่วยงานราชการไทย เช่น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล "ปัญญาสมวาร" เพื่อน้อมถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ...

ขอเชิญร่วมงานบุญวันขึ้นปีใหม่ วันพุธที่ 1 มกราคม 2557

News image

วัดพุทธารามขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2557 สถานที่จัดงาน Blake Hall Sport Club, Wanstead, E11 2QW (สถานที่เดียวกับจัดงานกฐิน) โดยภายในงานมีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินรายได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรที่เรียนดี แต่ไม่มีทุนเรียนตามดำริของเจ้าอาวาสที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาทที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาในอนาคตต่อไป มีกิจกรรมสอยดาวร่วมรับรางวัลมากมาย และมีนักร้องลูกทุ่งไทยในลอนดอนมาให้ความบันเทิงด้านเสียงเพลง ในงานพระภิกษุสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์ สวดสะเดาะห์เคราะห์สืบชะตาปัดเป่าสิ่งไม่ดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ญาติโยมในวาระโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่นี้ด้วย ดังนั้น จึงขอแจ้งข่าวนี้แก่ทุกท่าน มีโอกาสมาร่วมงานตามวัน และ...

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

News image

    พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วันพุธ ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยวัดไทยในสหราชอาณาจักร หน่วยงานราชการไทย เช่น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระ คณะพระธรรมทูต และขออนุโมทนา ...

ภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556

News image

    งานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ทอดถวาย ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 สถานที่จัดงาน Blake Hall Sport Club, Wanstead, London E11 2QW วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดพุทธาราม ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ขึ้น มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่มาจากลอนดอนและเมืองต่างๆ ในสหราชอาณาจักรได้มาร่วมทำบุญในคราวครั้งนี้ ในงานมีการตักบาตพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ...

ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด Tingewick Hall, John Radcliffe Hospital Oxford วันที่ 27 ตุลาคม 2556

News image

งานทำบุญทอดกฐิน วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด Tingewick Hall, John Radcliffe Hospital Oxford ประเทศอังกฤษ วันที่ 27 ตุลาคม 2556 วันที่ 27 ตุลาคม 2556 พระครูสุตพุทธิวิเทศ พร้อมคณะสงฆ์ และญาติโยมวัดพุทธารามได้ร่วมงานบุญทอดกฐิน ประจำปี 2556 วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด โดยภายในงานจัดขึ้นที่ Tingewick Hall, John Radcliffe Hospital มีญาติโยมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  กิจกรรมในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์  ตักบ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
3

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/-59aztzDCEW0/UJbybJZqZFI/AAAAAAAAHCM/cZiwYvBUfCw/s720/DSC_0467.JPG
งานสงกรานต์ 2014

http://lh5.ggpht.com/--I88jcuiIiA/UzN_KsyX0BI/AAAAAAAAQn0/z8XQTVZ_wr0/998956_10200753876608167_1787481871_n.jpg?imgmax=290&crop=1
TBSUK Meeting 2556

http://lh3.ggpht.com/-D4ViL-qbwuU/UnphJ1ZJ3hI/AAAAAAAAOt4/pHnwdS32ZdA/1424447_681540375213122_925884386_n.jpg?imgmax=290&crop=1
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่

สมเด็จพระสังฆราช

http://lh4.ggpht.com/-C3KvUXImQ3c/UnhHqnp5xSI/AAAAAAAAOWY/g8HBNoPVQzc/1441336_10151739942218317_2084892316_n.jpg?imgmax=290&crop=1
งานทอดกฐิน ปี 2556

http://lh6.ggpht.com/-bDuCBCjgbeg/Um9zd5p7S5I/AAAAAAAAON8/Rr2YWmAZgCo/1391677_4908817497165_730000333_n.jpg?imgmax=290&crop=1
งานกฐินวัดพุทธวิหาร
อ๊อกซฟอร์ด
2556

http://lh4.ggpht.com/-roSNPrYXqcM/UmSEekxNMFI/AAAAAAAAODg/2IljcR4AgEc/1379353_189504474570012_1190050107_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ทำบุญวันออกพรรษา ณ วัดพุทธปทีป

http://lh6.ggpht.com/-HULM2EmoxLI/Uk4g87cYzRI/AAAAAAAAN1s/9fJpgeZBMwU/1378493_671611146185089_930575200_n.jpg?imgmax=800&crop=0
งานฉลอง 100 พระชันษาสมเด็จพระสังฆราช

http://lh5.ggpht.com/-c6CgTVE_3sY/Ukqfy6k_4iI/AAAAAAAANr0/dARZjTlUfWU/1378678_299452703526063_286465301_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ทำบุญปัญญาสมวาร อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์
http://lh6.ggpht.com/-H770eXy7Nq8/UkWpVqVWLPI/AAAAAAAANnA/T5w4RkmHB3E/1375016_4751598486788_974331660_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ประชุมองค์กรพระธรรมทูตฯ
ปี 2556

http://lh6.ggpht.com/-uVwKfwUWMb0/UkWupddbYmI/AAAAAAAANow/eG7iimex0_o/1010065_4751622647392_501588081_n.jpg?imgmax=290&crop=1
ทำบุญประจำปี 2556/2

http://lh3.ggpht.com/-XwxJrxPCcV4/UfE-ZtJDM4I/AAAAAAAAM5E/aPbdKqRuFwA/1000517_4460017437444_402492238_n.jpg?imgmax=290&crop=1
สามีจิกรรมหลวงพ่อ

วัดพุทธปทีบ

https://lh3.googleusercontent.com/-OFPcE1CblRs/UWHLerfzAcI/AAAAAAAAL3U/Mxe9owF_gzE/s720/DSC_0317.JPG
งานสงกรานต์ 2013

https://lh5.googleusercontent.com/-lAaZEBYJ-lc/UUDzLbVbHqI/AAAAAAAALIk/vfpeGRPw1cU/s720/DSC_0059.JPG
ประชุมพระสงฆ์เถรวาท
วัดสันติวงศาราม

https://lh5.googleusercontent.com/-9Vh47VSNAg4/UOrM-KkeUCI/AAAAAAAAJ74/wL0BNGrs0i4/s720/DSC_0162.JPG
บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
แด่พระธรรมทูต


https://lh5.googleusercontent.com/-tyETbBMqTbk/UPxUomqqDGI/AAAAAAAAKvY/W592tFSsGuA/s720/321395_3619948556247_423426802_n.jpg
รวมงานนิมนต์ 2013/1

https://lh5.googleusercontent.com/-5QS8ff57xns/UOMqYmK33oI/AAAAAAAAI20/y-IcyXD4fgU/s720/DSC_0484.JPG
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2013


https://lh4.googleusercontent.com/-2RyMxkyBVSo/UN87OUUPKrI/AAAAAAAAIxg/atVabVmIjTo/s720/DSC_0303.JPG
เป็นเจ้าภาพสวด
อภิธรรมพระธรรมทูต

https://lh4.googleusercontent.com/-VcFHxJC7Wqw/UMOdkKYMkhI/AAAAAAAAIOw/QUaOCY8vV8U/s720/DSC_0126.JPG
ทำบุญวัดอ๊อกซฟอร์ด


https://lh4.googleusercontent.com/-36LOaZ2bMCs/UKNE01Jxn4I/AAAAAAAAHSs/XKzF1isjHTM/s720/IMG_4224.JPG
กฐินและงานครบรอบ 10 ปี
วัดอ๊อกซฟอร์ด
https://lh5.googleusercontent.com/-59aztzDCEW0/UJbybJZqZFI/AAAAAAAAHCM/cZiwYvBUfCw/s720/DSC_0467.JPG
งานทอดกฐินสามัคคี 2012

https://lh3.googleusercontent.com/-goFMQAKbh7M/UI1M4Qsga9I/AAAAAAAAGms/9ItRMSbysv0/s640/IMG_0346.JPG
ทำบุญตักบาตรวันออก
พรรษา ณ วัดพุทธปทีป
https://lh3.googleusercontent.com/-OdqBRh6XcCU/UIJxIyrpacI/AAAAAAAAGbE/YX3YImIdIvg/s640/IMG_0505.JPG
ประชุมพระสงฆ์เถรวาท
นานาชาติ วัดพุทธปทีป
https://lh6.googleusercontent.com/-zIZIhsf-64k/UFY1vbJePeI/AAAAAAAAFt0/Ebf2kZJRzbE/s720/DSC_0060.JPG
รับวุฒิบัตรธรรมศึกษา

https://lh6.googleusercontent.com/-gSMxu7YLYi0/UFY1MgU9qXI/AAAAAAAAFnw/TYNojVR_6bw/s720/DSC_0098.JPG
ประชุมองค์กรพระธรรม
ทูตไทยในอังกฤษ 2012
https://lh3.googleusercontent.com/-klIPhKqOOVc/UDW_TaCIupI/AAAAAAAAEy4/HzNhhDeZnH0/s720/DSC_0073.JPG
ประชุมพระสงฆ์เถรวาท
นานาชาติวัดอมราวดี
https://lh6.googleusercontent.com/-9_X6fiudfxg/UDLK9C8vxlI/AAAAAAAAEls/qQcrCBjRhhU/s640/IMG_1638.JPG
ทำสามีจิกรรมคาราวะ
วันเข้าพรรษา 2012
https://lh5.googleusercontent.com/-ddfxrqnZN0s/UIK1xyqnirI/AAAAAAAAGdw/MWYEJSCaZ4g/s640/DSCN2219.JPG
รวมภาพทำบุญปี 2012/2

https://lh6.googleusercontent.com/-lA9SzWW-ITY/UCZm38BkbzI/AAAAAAAAEEs/GQMiFNtMf_Q/s640/IMG_0297.JPG
เจริญพุทธมนต์ Samatha Centre Wals

http://lh5.ggpht.com/-UxyuY9WjHFM/T_sODOWtKkI/AAAAAAAADcA/Kpb1b38hdGA/425413_10150935687193317_637126898_n.jpg?imgmax=290&crop=1
งานเสวนาธรรม
"เรามีเวลาจำกัด"

http://lh4.ggpht.com/-ML3KI-MCZ3M/T_stcTs7AiI/AAAAAAAADk0/E5u4DFdpCoM/DSCN1888.JPG?imgmax=290&crop=1
มุทิตาสักการะพระปัญญา
พุทธิวิเทศ (ดร.เหลา)



http://lh6.ggpht.com/-QKa3-krT6Bk/T_s0gFTnf2E/AAAAAAAADn8/Ld2CwwTlDW4/s160-c/wnepa.jpg?imgmax=290&crop=0
เยี่ยมพระอาจารย์ชาญ
วัดสันติวงศาราม
http://lh3.ggpht.com/-UBHuUB7gQt4/T42Bvp8746I/AAAAAAAACZU/vkSUYtZ7wvA/DSCN1122.JPG?imgmax=290&crop=1
รวมภาพงานทำบุญ 2012/1

https://lh4.googleusercontent.com/-frvzk8zxt5Q/T9ULDTrhmWI/AAAAAAAAC2A/e3Tz77ZOWWs/s800/DSC_0468.jpg
สอบธรรมศึกษา 2012


งานสงกรานต์ 2012


ประชุมพระสงฆ์เถรวาทฯ
วัดพุทธวิหารฯ




บุดเพจ

ธรรมะดิลิเวอรี่

 ฟังธรรม.คอม

พลังจิต ธรรมะ พุทธศาสนา buddhism

 

 

 


ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวพุทธศรีลังกา Plaistow, London วันที่ 6 ก.ค 2557

News image

...

ทำบุญร้าน Jane Tira (Soho) โดย คุณภวัต เรืองอาทิตสกุล (แทน) คุณน้ำหวาน วันที่ 6 ก.ค. 2557

News image

...

ทำบุญร้านประจำปี ร้าน Thai Touch, Soho โดยคุณ Andy วันที่ 6 ก.ค. 2557

News image

...

ทำบุญเปิดร้านใหม่ ชื่อ Ruan Thai Aromatherapy Spa คุณมิมิ ญาติ เพื่อน ๆ วันที่ 27 มิ.ย 2557

News image

...

ทำบุญถวายภัตตาหารเพล โดย คุณลีน่า ผู้จัดการร้าน Busaba Eathai, Westfield Startford City 24 June 2014

News image

...

ทำบุญบ้าน คุณเจด & Mr. Oliver และเพื่อน ๆ วันที่ 22 มิ.ย. 2557

News image

...

ทำบุญเปิดร้านใหม่ ร้าน Thai Relaxation Therapy คุณสายและเพื่อน ๆ วันที่ 30 พ.ค. 2557

News image

...

ทำบุญเปิดร้าน Sen Thai Massage คุณนี คุณโรเจอร์ เพื่อน ๆ วันที่ 29 พ.ค. 2557

News image

...

ทำบุญร้านประจำปี ร้าน Richa Beauty Spa เมือง South-End คุณพร และเพื่อนๆ วันที่ 26 พ.ค. 2557

News image

...

ทำบุญประจำปี Punch Bowl Pub (Plathong Thai Rest) คุณอ้อย คุณอุ๋ย เพื่อน ๆ วันที่ 25 พ.ค. 2557

News image

...

Special blessing at Beautiful Pub. Lucy Malchar - Mr. Denel, Family, Friends & staffs 24 May 2014,

News image

...

ร่วมงานอุปสมบท นายสมศักดิ์ แต้มทอง (เจี้ยบ) ณ พระอุโบสถ วัดพุทธปทีป วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

News image

...

ทำบุญตัดผมไฟให้ น้องธธิชา สุนทราจาร ครอบครัวคุณแอ๊ด คุณแป้ว วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

News image

...

ทำบุญร้านประจำปี ร้าน Thai Square Hanover นำโดยคุณหน่องและพนักงาน เพื่อน ๆ วันที่ 18 พฤษภาคม 2557

News image

...

ทำบุญบ้าน คุณอนงค์นาฏ มุ่งภู่กลางและเพื่อน ๆ วันที่ 13 พฤษภาคม 2557

News image

...

ทำบุญร้านประจำปี ร้าน@Saim Soho คุณธนาทีป และเพื่อนๆ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557

News image

...

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ คุณนิติกร & Mr. Robin Hudson และเพื่อน ๆ เมือง Bracknell วันที่ 4 พฤษภาคม 2557

News image

...

ทำบุญเปิดร้านใหม่ ร้าน Orchid Thai Spa เมือง Bristol คุณสมชนก โนแล่น วันที่ 28 เมษายน 2557

News image

...

ทำบุญเปิดร้านใหม่ คุณคำสิงห์ คุณแถม ลูก ๆ เพื่อน ๆ พนักงานร้าน Chiang Mai วันที่ 21 เมษายน 2557

News image

...

ทำบุญบ้าน คุณแปงค์และเพื่อน ๆ Acton, London วันที่ 20 เมษายน 2557

News image

...

More in: ประกาศอนุโมทนา

-
+
4



ท่านจะช่วยสร้างวัดพุทธารามได้อย่างไร ?

http://www.watbuddharam.org.uk/images/stories/3hruler20.gif

การสร้างวัดในประเทศอังกฤษ มีความแตกต่างจากการสร้างวัดในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาซื้อที่ดิน เพื่อสร้างเป็นวัดตาม แบบของเราขึ้นมาเองได้โดยง่าย เหมือนในประเทศไทย และการจะสร้างวัดได้นั้น จะต้องมีปัจจัยจำนวนหนึ่ง และมีผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุน บริจาคปัจจัย ผ่านเข้าทางบัญชีของวัดอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

ดังนั้น ท่านสามารถร่วมทำบุญสร้างวัดพุทธารามได้โดย 2 วิธีดังนี้ คือ


1. บริจาคแบบ Bank Standing Order
คือ การร่วมทำบุญสร้างวัดผ่านเข้าทางบัญชีธนาคารของวัด โดยวิธีการหักจากบัญชีของท่านโดยตรงเป็นรายเดือน เช่นเดือนละ £5, £10, £20, £50, £100 ปอนด์ ตามกำลังศรัทธาของท่าน  เพื่อให้ เป็นค่าไถ่ถอนวัดในแต่ละเดือนจนกว่าจะหมด ซึ่งทางวัดจะมีแบบฟอร์มให้ท่านนำไปกรอกแล้วส่งกลับมายังทางวัด แล้วทางวัดจะเป็นผู้ดำเนินการให้ เมื่อครบตามกำหนดที่ท่านได้กำหนด เอาไว้ ทางธนาคารก็จะยกเลิกเองโดยอัตโนมัติ ผลดีก็คือทำให้ทางวัดมีรายได้ เข้าอย่างสม่ำเสมอ และได้รับเงินเพิ่มอีก 28% ต่อปี

2. ไถ่ถอนที่ดินวัด ยูนิตละ 50 ปอนด์
ท่าน สามารถร่วมทำบุญไถ่ถอนที่ดินเพื่อสมทบทุนสร้างวัดได้ ยูนิตละ 50ปอนด์ สั่งจ่ายเช็คในนามวัด 'WAT BUDDHARAM'     บัญชีธนาคารวัด WAT BUDDHARAM Bank: HSBC Branch: Wanstead Address: 79 High Street, Wanstead, London E11 2AF A/C No. 71233378 Sort Code: 40-07-18

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Bank Standing Order

Download File http://www.phrae.mju.ac.th/system/news/home/images/icon_click.gif

 

ข่าวเด่นวันนี้

 

ต่างประเทศ
การเมือง
การศึกษา
เศรษฐกิจ
อังกฤษ
ยุโรป
อเมริกา
 
ศาสนา
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

http://www.sanbenitofl.org/images/facebookIcon.jpg










ฝากข่าว / สนทนา